سفارش تبلیغ
صبا
اطلاعات عمومی
دانش، گنج بزرگی است که فنا نمی پذیرد . [امام علی علیه السلام]

نوشته شده توسط:   سینا معینی،فواد ناصری،زانیار یوسفی  

شنبه 86 بهمن 13  3:12 عصر

درس هشتم

رود چگونه بوجود می آیند؟

از به هم پیوستن جویبارها، رودها بوجود می آید

  2 – رودهای فصلی چگونه ایجاد می شود؟

رودهای فصلی از ریزش باران و ذوب تدریجی برف در نواحی کوهستانی بوجود می آیند اگر باران نبارد یا ذخیره ی برف در کوهستان ها تمام شود. رودهای فصلی خشک و جریان آب در آنها قطع می شود.  

3 - «مصب رود» چیست؟

رودها ممکن است در نهایت به دریاچه ها، یا باتلاق یا دریا و یا ریگزار ختم شوند به محل ورود رود به این مکانه ها، دهانه رود یا مصب می گویند.

  4 – رود کم آب و «رود پرآب» را تعریف کنید.

هنگامی که آب رود خیلی پائین باشد ( مواقعی که آب دهی آن کم است) می گویند رود کم آب است و هنگامی که آب رود به حداکثر می رسد می گویند پرآب است.  

5 – مفاهیم زیررا تعریف کنید.

مصب یا دهانه رود : به محل ورود رود به دریاچه و دریا با باتلاق در ریگزار ، دهانه رود یا مصب گویند.
خط تقسیم آب : مرز میان حوضه ی یک رود با حوضه ی دیگر را خط تقسیم آب می نامند.
 

درس نهم

1 – سیلاب چگونه سبب فرسایش خاک می شود. سیلاب خاک های حاصل خیز زمین های زراعی را می شوید و با خود می برد که نوعی فرسایش خاک است. فرسایش خاک وقتی شدیدتر می شود که در روی زمین گیاهان کم تری وجود داشته باشند. در این صورت آب ها سریع تر حرکت می کنند و فرسایش خاک زیادتر است.  

2 – برای جلوگیری از خطر سیلاب چه کارهایی را می توان انجام داد؟

احداث شهرها و روستاها در نواحی که سیل گیر نباشد، جمع آوری آب سیلابها احداث کانال ها و سدها و آب بندها – کاشتن بوته و درخت کاری در محل آب گیر سیلاب شخم زدن زمین های کشاورزی درجهت عمود بر شیب آب.

3 – دره های جوان را با دره های پیر مقایسه کنید.

دره های جوان دره هایی تنگ به شکل V هستند اما دره هایی با شیب ملایم که به شکل V بازهستند دره های پیر می نامند.

4 – دلتا را تعریف کنید؟

در محل ورود رودها به دریا،‌آبرفت به شکل مثلث انباشته می شوند که به آن دلتا می گویند.  

درس دهم

1 – چند درصد سطح زمین را خشکی ها و چند درصد آن را اقیانوس ها و دریاها پوشانیده اند؟ 29 درصد سطح زمین را خشکی ها و بقیه (یعنی 71 درصد) آنها را دریاها و اقیانوس ها پوشانیده اند.

2 – آیا میزان نمک موجود در آب همه ی اقیانوس ها و دریاها یکسان است ؟ چرا؟

خیر، برخی دریاها بدلیل تبخیر زیاد شورتر از دریاهای دیگرند. برای مثال آب دریای مدیترانه به علت تبخیر زیاد نیز بیشتر ار آب اقیانوس اطلس است. در دریاهای دیگر منطقه گرم زمین بر اثر تبخیر فراوان میزان شوری آب از دریای مدیترانه بیشتر است ماننددریای سرخ . در منطقه قطبی و در دریاهایی که رودهای بسیار بدانها می ریزند شوری آب کم است . بطور کلی میزان شوری آب به سه عامل عمده بستگی دارد. آب و هوای منطقه ترکیب آب رودخانه هایی ه به دریاچه می ریزند و عمر آب.  

  3 – مردمی که در اطراف دریاها و دریاچه ها زندگی می کنند، چگونه می توانند ازنمک موجود در آب استفاده کنند؟ با تبخیر آب می توانند نمک را از دریا استخراج کرده و به مصارف مختلفی برسانند.  

4 – چرا خورشید بر جزر و مد تأثیر چندانی ندارد؟

اگر چه خورشید کره ی بسیار بزرگی است و تأثیر بسیار زیادی از نظر نور و گرما بر روی زمین دارد، اما دلیل آن که بیشتر از ماه از زمین فاصله دارد بر جزر و مد تأثیر نمی گذارد.  

5 – چرا خورشید کمتر از ماه بر آب های کره زمین تأثیر می گذارد؟

زیرا فاصله خورشید از زمین بیشتر از فاصله ی ماه از زمین است.  

6 – به نظر شما آیا از نیروی جزر و مد اقیانوس ها و دریاها می توان استفاده کرد؟

1-تخلیه وبارگیری کشتی هادربنادر

2-از آبی که دارای جزر و مد است برای تولید برق استفاده می شود. در فرانسه ایستگاه نیرویی که در Race (نام رودخانه ای در فرانسه) بنا شده 240 مگا هرتز برق تولید می کند. اما نیروی حاصل از جزر و مدها تنها در مناطقی که دارای مد می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.  

7 – ازکنار سواحل هند چه جریاناتی عبور می کند؟

جریان جنوب استوا  

8 – از روی نقشه ص ....... یک جریان آب سرد پیدا کنید و نام آن را بگویید.

جریان برادور – جریان گرینلند – جریان اویاشیو  

9 – جریان های دریایی چگونه بوجود می آیند؟

بیشتر جریان های دریایی بر اثر وزش و حرکت باد بوجود می آیند فقط مثلاً در منطقه استوایی، وزش بادهای منظم موجب شکل گیری جریان های دریایی وحرکت آن ها بطرف قطب شمال و قطب جنوب می شود.

10 – شیب قاره را تعریف کنید؟

قسمت شیبداری که بعد از فلات قاره قرار گرفته و تا عمق حدود 2000 تا 5000 متر ادامه می یابد شیب قاره نام دارد.

11 – جزایر فیلیپین از کدام نوع ناهمواریها هستند؟ کوههای آتشفشانی هستند که در کف اقیانوس ها قرار داشته و در برخی جاها سر از آب درآورده و جزایری را تشکیل داده اند.

12-ایوان خشکی یادشتاب چیست؟

ازساحل تاعمق 200متری اقیانوس یادریا رادشتاب می گویند.

12 – چرا ایوان خشکی از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؟

این بخش از نظر ماهی گیری و وجود منابع سرشار نفت و گاز و نیز جزایر اهمیت زیادی دارد.


 

نوشته شده توسط:   سینا معینی،فواد ناصری،زانیار یوسفی  

شنبه 86 بهمن 13  3:10 عصر

سؤالات درس 5 :
1 – رسوب گذاری را تعریف کنید؟
 

رودها مواد تشکیل دهنده ی سطح زمین را تخریب می کنند و آنها را با خود حمل کرده و در نهایت به دریاها و اقیانوس ها می برند به این مواد که به آنها رسوب می گویند، در ته دریا ته نشین می شوند به این عمل رسوب گذاری گفته می شود.  

2 – فرسایش را تعریف کنید.

عمل تخریب ناهمواریهای سطح زمین، حمل مواد حاصل از آن و بر جای گذاشتن آنها در مناطق دیگر فرسایش نام دارد.

3 - «تاقدیس» و «ناودیس» را تعریف کنید؟

به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت بالا تاقدیس و به خمیدگی یا چین خوردگی به سمت پایین ناودیس می گویند.

4 – چین خوردگی مایل و چین خوردگی خوابیده را تعریف کنید؟

اگر فشار نیروهای درونی زمین قوی باشد چین ها خمیدگی پیدا می کنند اینها را چین های مایل می گویند.
هنگامی که فشاردرونی زمین بسیاز قوی باشد
چین هابر روی هم قرار می گیرند اینها را چین های خوابیده می نامند.

5 – گسل چیست؟

گاهی به دلیل حرکت عمودی، و فشار داخلی بر رسوبات سخت ، شکستگی ایجاد می شود. در طبیعت به این نوع شکستگی ها که با اختلاف ارتفاع لایه های رسوبی همراه است گسل می گویند.


1 – کدام کوههای کشور ما بر اثر چین خوردن لایه های رسوبی انباشته شده در بستر دریا بوجود آمده اند؟
زاگرس – البرز  

2 – کدام کوه کشورمان به علت بیرون ریختن مواد مذاب ایجاد شده است؟

دماوند

3 – علت پیدایش شیرکوه و الوند کدام است ؟

موادمذاب درزیرپوسته سردشده به مرورزمان پوسته فرسایش پیداکرده وازبین رفته واین موادسردشده نمایان شده.

4 – پوسته چیست؟

به قسمت خارجی زمین پوسته می گویند.  

5 – رشته کوه های زیر چگونه بوجود آمده اند؟

الف ) البرز
ب ) کوه های شرق آفریقا
الف : از چین خوردگی لایه های رسوبی انباشته شده در بستر دریاها
ب : بالا آمدن بخشی از زمین در امتداد گسل ها

6 – رشته کوه های بستر اقیانوس ها چگونه به وجود می آیند؟

در جاهایی که دو صفحه از هم دور می شوند، مواد مذاب از درون زمین بالا می آیند و رشته کوه هایی را در بستر اقیانوس ها ایجاد می کنند.  

درس ششم
1 – مخروط های کوچکی که در کناره های آتش فشان ها فعالیت می کنند؟ چه نام دارند؟

مخروط جانبی ، مخروط سنگ ، خاکستر و روانه ها  

2 – در یک آتش فشان مواد مذاب به چند صورت در بین لایه ها قرار می گیرند. آن ها را نام ببرید.

لایه های متقاطع – لایه های موازی  

3 – اگر توده ای از مواد مذاب در زیر لایه های زمین انباشته شود، و پس از سرد شدن به شکل توده ای وسیع درآید که راهی به خارج ندارد، چه نامیده می شود؟

باتولیت

4 – روانه چیست؟

موادی که از آتشفشان در سطح زمین جاری می شوند به گدازه یا روانه موسومند.

5 – چه پدیده هایی در کنار آتشفشان نیمه فعال رخ می دهند؟

چشمه های آب گرم، بخارهای گوگردی و منافذ کناره ی آن خارج می شود.  

6 – طرز تشکیل یک جزیره آتشفشانی را با ذکر یک مثال شرح دهید؟

ممکن است در بستر دریا یا اقیانوس بر اثر فوران گدازه ها از درون زمین و بیرون ریختن آنها بر سطح آب دریاها، یا اقیانوس ها در مدت کوتاهی یک جزیره بوجود آید. جزیره سورتزی در اقیانوس اطلس در مدت کوتاهی یک جزیره بوجود آید. جزیره سورتزی در اقیانوس اطلس در مدتی کوتاه بر اثر فوران آتشفشان بوجود آمد.  

7-زمین لرزه چگونه ایجادمی شود؟

 بر اثر آزاد شدن انرژیهای درون زمین، زمین لرزه ایجاد می شود.

2-زمین لرزه ها در سطح زمین چه تغییراتی ایجاد می کنند؟

1 – باعث شکاف خوردن زمین می شوند
2 – مواد روی دامنه کوه ها را به حرکت در می آورند و در پای کوه انباشته می کنند
3 – در نواحی شهری و روستایی پل ها را تخریب می کنند و خانه ها را در هم می کوبند
.

درس هفتم حرکت آب برروی ناهمواری ها

1 – آب های جاری را تعریف کنید؟

به آب هایی که بر روی سطح زمین جاری می شوند آب های جاری می گویند.

  2 – آب های فرو رو چیست؟

مقداری از آب های درون زمین به درون نفوذ کرده و زیر ناهماریها، سفره آب های زیرزمینی (آبخوان) را تشکیل می دهد که به آنها آب های فرو رو می گویند.  

3 – دریاچه چگونه ایجاد می شود؟

ممکن است آب های جاری در داخل چاله هایی در روی زمین جمع شوند و دریاچه ایجاد می کنند.

4 – وسیع ترین دریاچه روی زمین چه نام دارد؟

دریاچه مازندران

5 – از دریاچه چه استفاده هایی می شود؟

دریاچه ها ذخایر خوبی برای تأمین آب نواحی مجاور خود هستند و از آنها برای ورزشهای آبی، قایق رانی و ماهیگیری استفاده می کنند.  

6 – میزان نفوذ ناپذیری آب به چه عواملی بستگی دارد؟

میزان نفوذ پذیری آب در زمین به جنس زمین و شیب آن بستگی دارد.

7 – سفره های آب زیرزمینی(آبخوان) چگونه تشکیل می شود؟

به علت جاذبه زمین‌، آب ها به آرامی در دل خاک نفوذ می کند تا به یک سطح نفوذ ناپذیر برسند در این حالت یک سفره آب زیرزمینی در زیر ناهمواریها تشکیل می شود.

8 – در زمین های کم شیب آب بیشتر نفوذ می کند یا پر شیب ؟

سرعت حرکت آب بر روی ناهمواری های پرشیب بسیار سریعتر بوده بنابراین در زمین های پر شیب آب کمتر نفوذ می کند.  


 

نوشته شده توسط:   سینا معینی،فواد ناصری،زانیار یوسفی  

شنبه 86 بهمن 13  3:7 عصر

درس اول

1 – نام دو وسیله مطالعه درجغرافیا را بنویسید؟

کره جغرافیایی – نقشه

2 – نقشه و کره ی جغرافیا چه تفاوت و چه شباهتی با هم دارند؟

هم کره و هم نقشه اطلاعات زیادی را در مورد پدیده ها و موضوع های جغرافیایی به ما می دهند، اما در نقشه می توان با مشاهده دقیق تری موضوعات را بررسی کرد و جزئیات بیشتری را نشان داد.

3 – کدام یک از اطلاعات زیر از کره جغرافیا و کدام اطلاعات از نقشه بهتر به دست می آید؟

1- کروی بودن زمین --> کره جغرافیا
2 – جزئیات پدیده های زمین --> نقشه
3- محل دقیق عوارض و پدیده ها --> نقشه
4 – چرخش زمین --> کره جغرافیا
5 – فاصله واقعی قاره آسیا از آمریکا -->
کره

سؤال از متن درس :
1 – چه اطلاعاتی می توانیم از کره ی جغرافیایی بدست آوریم؟

خشکی های روی زمین، قاره ها، اقیانوس ها، چگونگی ارتباط مردم جهان از راه دریا، محل قطب شمال و جنوب، محل واقع شدن خط استوا و چگونگی تقسیم شدن زمین به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی نصف النهارها و چگونگی تقسیم شدن زمین به دو نیم کره ی شرقی و غربی.

2 – کره ی جغرافیایی چه معایبی دارد؟

روی کره جغرافیایی نمی توان همه جزئیات را نمایش داد.

  3 – مزیت نقشه بر کوه جغرافیایی چیست؟

بر روی نقشه می توان جزئیات را نشان داد و مشاهده ی دقیق تری از موضوعات جغرافیایی بدست آورد.

4 – بر روی یک نقشه کوه ها را به چه صورت نشان می دهند؟

دایره های متحدالمرکز  

5 – برای تهیه نقشه ی ساده از یک کوه از.... بر روی آن کوه استفاده می کنند.

نقاط هم ارتفاع

6 – نقشه چیست؟

نقشه تصویری است از سطح زمین که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.

1 – مقیاس را تعریف کنید؟

کوچک یا بزرگ بودن نقشه را نسبت به اندازه واقعی، مقایس نقشه می گویند.

  2 – رودی که عرض آن 100 متر است، بر روی نقشه با عرض 10 سانتی متر دیده می شود، مقیاس این نقشه چه قدر است؟  یک هزارم

3- برای خواندن نقشه به چه مواردی باید توجه کرد؟

1 – توجیه نقشه
2 – استفاده از راهنمای نقشه
3 – مقیاس نقشه

4 – منظور از «توجیه نقشه» چیست؟

نقشه را باید طوری در مقابل خود قرار دهیم که جهت آن درست باشد یعنی کج یا وارونه نباشد، هنگام استفاده از نقشه شمال آن با جهت ایستادن، منطبق باشد.  

5 – در یک روستا دو نقشه متفاوت 5000/1 و500000/1 1 تهیه شده است. کدام یک از این دو مقیاس بزرگتر است؟ در کدام نقشه ، مساحت بیشتری دیده می شود؟ در کدام نقشه ، جزئیات را به صورت دقیق تری می توان دید؟

5000/1 بزرگتر است.
در مقیاس 500000/1 مساحت بیشتر دیده می شود و در مقیاس 5000/1 جزئیات را به صورت دقیق تری می توان دید.

سؤالات درس 3
1 – چند نمونه از وسایلی که در مطالعه جغرافیا مورد استفاده قرار می گیرند را نام ببرید
.

کره جغرافیایی ، نقشه ، عکس و فرهنگ جغرافیایی، مدل های جغرافیایی، نمودار و جدول های جغرافیایی،برنامه های رایانه ای جغرافیایی

2 – عکس های ماهواره ای چه فوایدی دارند؟

جغرافی دانان با استفاده از این عکس ها وقوع طوفان های مهیب را پیش بینی و آتش سوزی درجنگل های دور افتاده را مشاهده می کنند و به این ترتیب از تغییرات مطلع می شوند و هنگام بروز حوادث طبیعی جان انسانهای زیادی را نجات می دهند.

  3 – نقش مشاهده ی مستقیم را در دانش جغرافیا توضیح دهید.

دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری دیگری به مشاهده مستقیم نیاز دارد. جغرافی دانان تنها در صورتی می توانند اطلاعات جدید جغرافیایی تولید کنند که محیط و پدیده های اجتماعی و جغرافیایی را مشاهده کرده باشند. به همین دلیل درس جغرافیا دلیل درس جغرافیا همواره با فعالیت های میدانی یا بازدیدهای علمی همراه بوده است.

4 – نمودارها و جدول ها به چه منظور بکار می روند و کار اصلی آنها چیست؟

نمودارها و جدولها از وسایلی هستند که درجغرافیا برای نمایش یا مقایسه به کار می روند. کار اصلی آنها نمایش ساده ی اطلاعات جغرافیایی است بطوریکه با یک نگاه می توان مطالب زیادی را از آنها بدست آورد.

سؤالات درس 4 :
1 – ناهمواریها را تعریف کنید.

به همه پستی ها و بلندیهایی که در سطح زمین دیده می شوند ناهمواری می گویند.

2 – وظیفه پیکر شناسان زمین چیست؟

مطالعه ناهمواریها ، یعنی چگونگی پیدایش آنها و تحولاتی که از گذشته تاکنون داشته اند و شکلی که در آینده پیدا می کنند برعهده پیکر شناسان زمین است. پیکرشناسان زمین، ناهمواریها را دسته بندی کرده و عوامل پیدایش هر یک را مشخص می کنند و مورد مطالعه قرار می دهند، انان هم چنین به تغییر ناهمواریها توجه می کنند و با شناسایی تحولات ناهمواریها، آینده آنها را پیش بینی می کنند.  

3 – مطالعه ناهمواریها چه فایده ای دارد؟

مطالعه ی ناهمواریها به ما کمک می کند تا محیط طبیعی زندگی خود را بهتر بشناسسیم و از آن بهتر و عاقلانه تر بهره ببریم.  
5 – تغییر شکل ناهمواریها در کوهستان تحت تأثیر چه عواملی ایجاد می شود؟

در نواحی کوهستانی، عواملی چون یخچال ها، باد، باران، آب های جاری،حفاری حیوانات،ریشه گیاهان و تغییرات دما چهره ی کوهستان ها را تغییر می دهند.

6 – تغییر شکل ناهمواریها در نواحی ساحلی بیشتر است یا نواحی دور از دریا؟چرا؟

 در نواحی ساحلی – زیرا در بسیاری از این نواحی، میزان بارندگی بیشتر از نواحی دور از دریاست. باران آب های ناشی از آن، شکل ناهمواریهای ساحلی را تغییر می دهد . همچنین امواج دریا به ساحل برخورد می کنند و ناهمواریهای ساحلی را تخریب کرده و مواد آن را با خود به دریا می برند. باد نیز در ساحل ماسه ها را جابه جا می کند و شکل ناهمواریهای ساحلی را تغییر می دهد. در نواحی ساحلی طوفان های دریایی بسیار قوی رخ می دهد که ممکن است طی چند ساعت ناهمواریها را فرسوده کند و چهره جدیدی به ساحل بدهد. 

7 – هدف انسان از تغییر دادن ناهمواریها چیست؟

بهره برداری از منابع سطحی یا زیر زمینی

  


 

نوشته شده توسط:   سینا معینی،فواد ناصری،زانیار یوسفی  

فکر کنید و پاسخ دهید . درس 7
1– وظایف رئیس جمهور را نام ببرید.

1. ریاست قوه مجریه
2. اجرای قانون اساسی
3.تعیین نماینده ویژه
4. امضای توافق نامه های بین المللی

2- مسؤول اجرای قانون اساسی کیست و این مسؤولیت را چگونه انجام می دهد؟

رئیس جمهور اگر در سازمان یا وزارتخانه ای بر خلاف قانون اساسی عمل شود. رئیس جمهور از مسؤول آن وزارتخانه درخواست می کند که علت را توضیح دهد

3 – از نظر قانون هر شخص چند بار متوالی می تواند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود؟ به نظر شما چرا چنین قانونی وضع شده است؟

به صورت متوالی ، تنها برای یک دوره بلامانع است. تا اشخاص جدید با ایده ها و راهکارهای جدید بتوانند ریاست جمهوری را برعهده بگیرند.

4 – هیئت وزیران از چه کسانی تشکیل می شود و در مورد چه مسائلی بحث می کند؟

از ریاست جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزیران تشکیل شده است و در مورد مسائل مهم کشور و جهان به گفتگو می پردازند. با مشورت یکدیگر به راه حل هایی می رسند در مورد مسائل تصمیم گیری می کنند.  

5 – در غیاب رئیس جمهور چه کسی مسؤولیت تشکیل جلسات هیئت وزیران را به عهده می گیرد؟

معاون اول رئیس جمهور

6 – در توافق نامه های بین المللی وظیفه ریاست جمهور چیست؟

کلیه ی موافقت نامه ها و قراردادهایی که قرار است بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر بسته شود، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به امضای رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او می رسد.

7 – نماینده ویژه کیست ؟

نماینده ای است که از طرف ریاست جمهوری و برای پیگیری کارهای ویژه در مواقع ضروری انتخاب می شود. مثلاً در هنگام سیل و زلزله و .... نماینده رئیس جمهور بررسیهای لازم را انجام می دهد و برای حل مشکلات تصمیم گیری می کند.

**********************************************************************************************

فکر کنید و پاسخ دهید
درس 8

1– قوه قضاییه در مورد شکایت های مردم چه وظیفه ای دارد؟

یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، حل کردن اختلافات مردم است.

2 – قوه قضاییه در مورد اجرای عدالت چه وظیفه ای دارد؟

قوه قضائیه وظیفه دارد قوانین را در مورد همه به طور یکسان اجرا کند تا قدرتمندان نتوانند با استفاده از امکانات خود از قانون سوء استفاده کنند.

3 – قاضی برای رسیدگی به شکایت چه کارهایی باید انجام دهد؟

قاضی در دادگاه دادخواست و مدارک شکایت کننده و کسی را که از او شکایت شده است، مطالعه می کند و از آنها می خواهد که از خود دفاع کنند.

4 – چرا قوه قضاییه یکی از ارکان مهم حکومت است و کار اصلی آن چیست؟

زیرا می کوشد تا عدالت را بر جامعه حکمفرما کند تا هیچکس نتواند حقوق دیگران را زیر پا بگذارد و کار اصلی آن نظارت بر خوب اجرا شدن قوانین است.

5 – شناسایی تخلف از قوانین بر عهده چه مرجعی است؟

قوه قضاییه ، این قوه موظف است تخلف از قوانین را شناسایی کند و بر اساس قوانین برای متخلفان مجازات مناسب تعیین نماید.

6 – ریاست دادگستری به عهده کیست؟

قاضی

7 – کار دادگستری چیست؟

این وزارت خانه مرجع رسیدگی به شکایت های مردم و سازمانهاست


 

نوشته شده توسط:   سینا معینی،فواد ناصری،زانیار یوسفی  

فکر کنید و پاسخ دهید ، فصل اول :
1 – به نظر شما کار مؤسسات در یک جامعه تا چه اندازه به کار اعضای بدن موجودات زنده شبیه است؟

همان طور که در بدن موجودات زنده، هر عضو یک کار و یک وظیفه خاص را برعهده دارد. کار موسسات هم در جامعه به همین گونه است و همانگونه که اعضای بدن با یکدیگر می توانند نظم داخلی و سلامت بدن را یجاد کنند. مؤسسات نیز در کنار هم و در راستای فعالیت هم می توانند با برطرف کردن نیاز اجتماع، جامعه را در حال سلامت و شکوفایی قرار دهند.

2 – آیا استقلال مؤسسات در جامعه به معنای آن است که این مؤسسه ها با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند؟

خیر، این فرضیه صحیح نیست . مؤسسه ها در ظاهر با هم تفاوتند و فعالیت هر یک با یکدیگر متفاوت است. اما اگر یک مؤسسه در کنار مؤسسه دیگر نباشد و فعالیت نکندف موسسه اول دچار اشکال خواهد شد.مثلاً اگر بانک نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد ، در وظایف مدرسه مشکل ایجاد خواهد شد.

  3 – این نکته را که مردم با مؤسسات بطور مستقیم و غیرمستقیم سر و کار دارند را توضیح دهید؟

یعنی اینکه، مردم مستقیماً برای رفع مشکلات خود به بعضی موسسات مراجعه می کنند مانند بانک ها و مراکز اقتصادی . اما بعضی مؤسسات بطور غیرمستقیم برای رفاه حال مردم فعالیت می کنند و پشتوانه ی سایرموسسات هستند و کار و فعالیت سایر سازمان ها را برنامه ریزی می نمایند.

     ************************************************************************************************

درس 2
فکر کنید و پاسخ دهید.
1 – برای ایجاد نظم و هماهنگی در جامعه مردم و مؤسسات چه وظایفی برعهده دارند؟

1. وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
2. قوانین و مقررات را رعایت کنید.
3. با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و با یکدیگر روابط متقابل داشته باشند
.

2 – اگر کارمندی در وظایف خود کوتاهی کند چه مشکلاتی پیش می آید؟

کارهایش انجام نشده باقی می ماند و کسان دیگری که در کار خود به او و کارهایش وابسته هستند دچار مشکل شده و در نهایت کار مردم را انجام نمی دهند. و خلل در کار کل مجموعه بوجود می آید.

  3 – برای برقراری نظم و هماهنگی در یک جامعه لازم است چه اقداماتی صورت گیرد؟

1. همه مؤسسات به طور هماهنگ با هم کار کنند.
2. مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند.
3. هر کس به وظایف خود عمل کند

4 – یک جامعه در چه زمانی می تواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و به هدف های خود دست یابد؟

زمانی که همه مؤسسات آن به طور یکپارچه و هماهنگ عمل کنند.

************************************************************************************************

فکر کنید و پاسخ دهید . درس 3 :
1 – در یک جامعه، وظایف مؤسسات گوناگون به چه وسیله ای هماهنگ می شود؟ چگونه ؟

جامعه قلمرو مشترکی دارد که مسؤولیت حفاظت و هدایت آن برعهده حکومت است . نظم و هماهنگی زمانی برقرار می شود که همه ی مؤسسات یک جامعه از مرجعی واحد فرمان بگیرند و این مرجع واحد همان حکومت است.
حکومت می تواند با برقراری هماهنگی میان مؤسسات جامعه، مردم را اداره و هدایت کند و آنها را از آسیب ها و خطرات حفظ نماید

  2 – دو وظیفه از وظایف همه حکومت ها را نام ببرید؟

1. وضع قانون و مقررات برای اداره امور جامعه
2. نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از قانون شکنی

3– آیا جامعه بدون حکومت می تواند به زندگی خود ادامه دهد؟ چرا؟

خیر، زیرا کار همه بخش ها مختل می شود و مردم قادر نخواهد بود نیازهای روزمره خود را برطرف کنند.

4– آیا جامعه بدون حکومت می تواند به زندگی خود ادامه دهد؟ چرا؟

خیر، زیرا کار همه بخش ها مختل می شود و مردم قادر نخواهد بود نیازهای روزمره خود را برطرف کنند.

  4- وظیفه جلوگیری از حمله و تجاوز یک کشور به کشور دیگر برعهده کیست؟

حکومت ،حکومت می تواند با کمک مردم به مقابله با آن بپردازد و از مردم حمایت و حفاظت کند.

***********************************************************************************************

فکر کنید و پاسخ دهید درس 4 :

1 – هنجار چیست، انواع هنجارراباذکرمثال نام ببرید؟

 1.به باید ها و نباید های روزمره که به رفتار ما جهت می دهند هنجار می گوئیم.1-اجتماعی مثل خوردن سه وعده غذا در روز 2-دینی مثال رعایت حجاب- عفت عمومی 3-حکومتی مثل رعایت قوانین راهنمایی رانندگی

2 – قانون را تعریف کنید. هنجارهایی که توسط حکومت بوجود می آید یعنی حکومت از طریق مجلس قانون گذاری یا از راههای دیگر بایدها و نبایدها را تعیین می کند و آنها را برای رعایت و اجرا به افراد جامعه و مؤسسات ابلاغ می نمایند، قانون گفته می شود.

3 – آیا انسان می تواند بدون قانون زندگی کند؟ چرا؟

خیر، زیرا با مشکلات جدی روبرو می شود و از نظم و هماهنگی و امنیت محروم می ماند. جامعه بدون قانون مدت زیادی دوام نمی آورد و از هم می پاشد.

4 – حکومت به چه وسیله ای میان مؤسسات مختلف هماهنگی ایجاد می کند؟

وضع قوانین و مقررات مختلف

************************************************************************************************

خودآزمایی درس 5 :
1 – تنوع حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد؟

به تفاوت در دین، فرهنگ و تاریخ هر کشور بستگی دارد

2 – حکومت الهی چه ویژگیهایی دارد؟

1. قوانین آن بر اساس دستورات خداوند است ونمایندگان مردم قوانین مخالف دستورات الهی را تصویب نمی کنند.
2 – رهبری آن در دست فردی است که احکام و دستورات خداوند را به خوبی می داند تا بتواند راه الهی را تشخیص دهد. سیاستمدار باشد تا بتواند از منافع و حقوق مردم در برابر ستمگران دفاع کند، با دشمنان مردم شجاعانه برخورد کند یا بینش اجتماعی داشته باشد، به فکر مردم باشد، و شرایط اجتماعی آن ها را درک کند، با تقوا باشد و با مردم به عدالت رفتار کند.

3 – چرا حکومت اسلامی ایران از نوع حکومت الهی است؟

زیرا هر دو این ویژگی را داراست. اولاً قانون اساسی کشور ما بر اساس احکام قرآن نوشته شده. قوانینی که در مجلس نیز به تصویب برسند نیز نباید با قوانین الهی و دستورات خداوند مخالف باشند.
و ثانیاً : امام خمینی بنیانگذار این حکومت، شخصیتی روحانی، آگاه از دین اسلام و آشنا با امور مردم و جامعه ی خود بودند. ایشان به نمایندگی از طرف مردم حکومت اسلامی را بنا گذاشتند. اکنون هم رهبری در دست فقیهی است که از مسائل زمان آگاه است.

4 – ارکان اصلی حکومت اسلامی را نام ببرید.

1-قوه مقننه ، 2- قوه مجریه، 3- قوه قضائیه، 4- رهبری ، مجلس خبرگان

5 – رهبر حکومت اسلامی چگونه بر کار قوای سه گانه نظارت می کند؟

او با اختیاراتی که قانون اساسی به او می دهد، به ترتیب زیر بر کار سه قوه نظارت می کند: 1- عزل و نصب فقهای شورای نگهبان (نظارت بر قوه ی مقننه) 2- عزل و نصب رئیس قوه قضاییه (نظارت بر قوه قضاییه) 3 – امضای ریاست جمهوری یا عزل وی (نظارت بر قوه ی مجریه) رهبر همچنین میان کار سه قوه هماهنگی ایجاد می کند. تا آنها بتوانند بخوبی جامعه اسلامی را اداره کنند.

6 – متخصصان مجلس خبرگان را چه کسانی تشکیل می دهند و این افراد را چه کسانی انتخاب می کنند؟

متخصصان امور دینی و اعضای مجلس را مردم انتخاب می کنند.

7 – حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است یعنی چه ؟

یعنی سرپرست آن ، شخصیتی روحانی، مسلط به احکام دینی، و مطلع از اداره سیاست و اداره جامعه است.

  8 – چرا حکومت ما را جمهوری اسلامی می نامند؟

زیرا هم مرمی است و هم اسلامی است.

  9 – مهمترین رکن حکومت اسلامی ما را چه رکنی تشکیل می دهند؟

رهبری

10 – رهبر حکومت اسلامی چه شخصیتی است؟ فقیهی عادل و مطلع از امور زمان و سیاستمداری درستکار است.

فقیهی عادل و مطلع از امور زمان و سیاستمداری درستکار است.

11-دورکن قوه مقننه رابنویسید؟

مجلس شورای اسلامی-شورای نگهبان

12-شورای نگهبان ازچه کسانی تشکیل شده؟

12نفر-شش نفرفقیه منتخب رهبری و6نفرحقوقدان(که باپیشنهادرئیس قوه قضائیه ورای مجلس انتخاب می شوند)

 

 


 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ